آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 8 خرداد ماه  1398در محل سالن سینما غدیر واقع در شهرکرد تقاطع بلوار فارابی و بلوار کاشانی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. کلیه سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی محترم آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با همراه داشتن اصل کارت شناسائی معتبر روز سه شنبه  مورخ 7 خرداد ماه 1398  به آدرس دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی  نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به1397/12/29

 2-    بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به1397/12/29

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به1398/12/29

4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.

5-    بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت.

6-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)             

  


مجمع فروردین 98

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 19 فروردین 1398 در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز یکشنبه مورخ 18 فروردین ماه 1398 به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص انتشار اوراق مشارکت.

2-    قرائت گزارش بازرس قانونی در خصوص انتشار اوراق مشارکت .             

3-    تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق مشارکت.                                     

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

  

  

اطلاعیه تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 7603 و شناسه ملی 10861207150

 

به اطلاع می رساند با عنایت به مجوز شماره 42-428585/977 مورخ 1397/07/17سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو آگهی منتشر شده در تاریخ 1397/07/28و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/06مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده تا تاریخ 1397/08/14خاتمه می یابد، بنابراین مطابق مجوز شماره 019-428585/978 تاریخ 1397/08/07سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده به مدت 15روز تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/29تمدید می گردد.

هیئت مدیره شرکت کودشیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)

 

اعلامیه پذیره نویسی سهام

 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)-در مرحله قبل از بهره برداری

 ثبت شده به شمارۀ 7603 و شناسه ملی 10861207150

 

 به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده ، مورخ 06/03/1397 و مجوز شمارۀ 10-428585/974 مورخ 25/02/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررگردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 5.000 میلیارد ریال به مبلغ 9.000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 3.298.072.510 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 701.927.490 سهم1,000ریالی استفاده نشدۀ سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139730414444002233 مورخ 22/07/1397 ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

1 موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع اصلی

موضوع اصلی شرکت عبارت است از احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و     فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ب- موضوع فرعی

شرکت برای نیل به اهداف خود میتواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

1.      تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر مرتبط با موضوع اصلی شرکت.

2.      مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت.

3.      استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت.

4.      انجام عملیات خدمات بازرگانی مجاز مرتبط با موضوع اصلی شرکت.

5.      اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع اصلی شرکت.

6.      مبادرت به صدور و انتشار اوراق مشارکت و انجام هرگونه فعالیت که در جهت انجام موضوع اصلی شرکت لازم باشد.

2 مرکز اصلی و نشانی شعب  شرکت و کد پستی:  دفترشهرکرد: شهرکرد- بلوار آیت ا... کاشانی- نبش کوچه2- پلاک 2 طبقه2 کد پستی 8815715371 و دفتر تهران: تهران - بلوار فرحزادی - بالاتر از بزرگراه نیایش - کوچه گلستان یک - شماره 48 -        کد پستی 1998963653 ؛ شرکت فاقد شعب می باشد.

3- سرمایه فعلی شرکت:  5.000 میلیارد ریال

4- موضوع افزایش سرمایه: تأمین بخشی از مخارج احداث کارخانه تولید اوره و آمونیاک و اصلاح ساختار مالی،

5- محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی،

 

 

 

 

 

6- مبلغ افزایش سرمایه: 4.000 میلیارد ریال

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 9.000 میلیارد ریال

8- مدت شرکت: نا محدود

9- نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10- ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال

11- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 3.298.072.510.000 ریال

12- تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 701.927.490 سهم

اشخاص حقیقی/حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت به طور کامل

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام)

396888

10320466112

رحمن مارینی

رضا

363

1860923933

رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان(سهامی خاص)

370642

10320198960

فرزاد اصلاحی

امراله

3808

2291149636

نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان(سهامی خاص)

462850

14004516104

مهدی صمدی

علی

52926

2750528771

عضو هیئت مدیره

(غیرموظف)

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

385960

10320354635

علی ایمان زاده خانشان

امامقلی

605

2871843104

عضو هیئت مدیره

(موظف)

شرکت پتروشیمی ممسنی

(سهامی عام)

313443

10103519478

محسن زارعی فر

علی محمد

4

2297382316

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)

13- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

* شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

14- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به‌ هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که طبق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 % از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است

 

 

 

 

 

 

قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.  

16- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم می باشد.

18- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.

19- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1396 مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 16.537.464 میلیون ریال و 19.605.027 میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره 2-21  همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 2,156,396 میلیون ریال می باشد.

20- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/07/1397 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/08/1397 به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

 تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

21- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 701.927.490 سهم.

نام متعهد

شخصیت حقوقی

میزان تعهدات

موضوع فعالیت

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان

سهامی عام

خرید کل حق تقدم های استفاده نشده

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

22- مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

 

23- روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطلاعات می باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه های دنیای اقتصاد و جهان صنعت (بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

24- چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

25- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

 حساب شمارۀ 0247300757605 به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ هفتم تیر تهران کد247

 

 

 

 

 

 

 

26- کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه،

گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.lordegan.co  و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

27- مشخصات سهامداران با مالکیت بیش از 10 درصد سهام شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1396 :

نام سهامدار

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان

سهامی عام

3.936.377.485

79 %

 

28- نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام) متعهد گردیده در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده، حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی، نسبت به خرید کل حق تقدم های باقیمانده اقدام نماید.

 

نکات مهم:

·         مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیۀ پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.

·         ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

·         ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

·         پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند. تهران ابتدای خیابان ملاصدرا شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار- ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای.

 

هیئت مدیره شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)

 

 

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه مورخ 6 خرداد ماه 1397 در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز شنبه مورخ 5 خرداد ماه 1397 به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

2-    تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت .

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

 

اطلاعیه شماره 3- 1396/5/3

 

بسمه تعالی

 

 

موضوع : پرداخت مطالبات سهامداران

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی میرساند از تاریخ 1396/05/01 لغایت 1396/12/29با مراجعه به کلیه شعب بانک سپه در سراسر کشور

با ارائه کارت ملی (لازم به ذکر است کد شرکت در سیستم بانک سپه 56 میباشد) نسبت به دریافت کلیه مطالبات خود اقدام فرمایند. همچنین

سهامداران حقوقی نیز با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادی،بالاتراز بزرگراه نیایش،خیابان گلستان یکم پلاک 48

نسبت به معرفی حساب بانکی برای دریافت مطالبات خود اقدام نمایند.

 

اطلاعیه شماره 2

  

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) دعوت بعمل می آورد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که روز یکشنبه مورخ 25 تیر ماه 1396 رأس ساعت 9:30 صبح در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز شنبه مورخ 24 تیر ماه 1396 به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند.دریافت ورقه ورود به مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

2-    تصویب صورتهای مالی،ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

3-    انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به1396/12/29

4-    انتخاب روزنامه کثیر النتشار برای درج آگهی های شرکت.

5-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 1

صورتجلسه هیات مدیره

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده1394/12/12و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ1395/09/20موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

    با استناد به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/12و همچنین با عنایت به مجوز شماره 103-954/301440مورخ 1395/09/09سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 5.000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، با رعایت تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت افزایش می یابد و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح  میشود.

"سرمایۀ شرکت مبلغ 5،000،000،000،000 ریال (معادل پنج هزار میلیارد ریال) است که به 5،000،000،000 سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده ‌است."

    نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه مصوب وفق مفاد قانون تجارت اقدام گردد.

     حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور گردد.