آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه مورخ 6 خرداد ماه 1397 در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز شنبه مورخ 5 خرداد ماه 1397 به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

2-    تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت .

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

 

اطلاعیه شماره 3- 1396/5/3

 

بسمه تعالی

 

 

موضوع : پرداخت مطالبات سهامداران

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی میرساند از تاریخ 1396/05/01 لغایت 1396/12/29با مراجعه به کلیه شعب بانک سپه در سراسر کشور

با ارائه کارت ملی (لازم به ذکر است کد شرکت در سیستم بانک سپه 56 میباشد) نسبت به دریافت کلیه مطالبات خود اقدام فرمایند. همچنین

سهامداران حقوقی نیز با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادی،بالاتراز بزرگراه نیایش،خیابان گلستان یکم پلاک 48

نسبت به معرفی حساب بانکی برای دریافت مطالبات خود اقدام نمایند.

 

اطلاعیه شماره 2

  

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) دعوت بعمل می آورد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که روز یکشنبه مورخ 25 تیر ماه 1396 رأس ساعت 9:30 صبح در محل دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسائی معتبر و یا وکالتنامه روز شنبه مورخ 24 تیر ماه 1396 به آدرس یاد شده، مراجعه فرمایند.دریافت ورقه ورود به مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

2-    تصویب صورتهای مالی،ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

3-    انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به1396/12/29

4-    انتخاب روزنامه کثیر النتشار برای درج آگهی های شرکت.

5-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 1

صورتجلسه هیات مدیره

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده1394/12/12و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ1395/09/20موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

    با استناد به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/12و همچنین با عنایت به مجوز شماره 103-954/301440مورخ 1395/09/09سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 5.000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، با رعایت تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت افزایش می یابد و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح  میشود.

"سرمایۀ شرکت مبلغ 5،000،000،000،000 ریال (معادل پنج هزار میلیارد ریال) است که به 5،000،000،000 سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده ‌است."

    نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه مصوب وفق مفاد قانون تجارت اقدام گردد.

     حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور گردد.