/ مناقصات

مناقصه خدمات نقلیه

 

اطلاعیه شماره یک

 مناقصه خدمات نقلیه

 

عطف به درخواست برخی از مناقصه گران شرایط زیر در خصوص مناقصه خدمات نقلیه اعلام می گردد.

1-     تاریخ ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 07/11/1399 تمدید گردید.

2-     تاریخ جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 05/11/1399 به ادرس چهار محال بختیاری- لردگان- مالخلیفه- روستای سندگان- سالن جلسات سایت تعیین شده است. نمایندگان مناقصه گران با معرفی نامه کتبی در جلسه حضور یابند.

کمیسیون معاملات

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

 

 

 

 

 

دستورالعمل و شرایط دستورالعمل و شرایط

 

 

ارزیابی کیفی پیمانکار اجرای زیرساخت فیبر نوری

مناقصه عمومی تامین اقلام مکانیکال سیل

 

اسناد مناقصه خرید مکانیکال سیل

 

 

Ø    اطلاعیه شماره دو مناقصه خرید اقلام مکانیکال سیل

·      نقشه های مونتاژ اصلاحی درخواست های خرید LPP990369,382,388,400&403

 

 

 

Ø    اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید اقلام مکانیکال سیل

·         با توجه به تغییرات انجام شده در مقادیر درخواست خرید شماره LPP990370 فایل زیر جایگزین فایل قبلی می گردد و مناقصه گران ملزم می باشند براساس آخرین تغییرات اعلام شده به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.

·         در رابطه سوال برخی از مناقصه گران به اطلاع می رساند، مقادیر قید شده در فایل های فرمت PDF درخواست خریدها می بایست ملاک مناقصه گران قرار گیرد و مشخصات فنی بر اساس فایل های PDF در پیشنهادات  لحاظ گردد.

 

به اطلاع مناقصه ­گران محترم می­رساند تاریخ ارائه پیشنهاد مناقصه تا روز شنبه مورخ 1399/10/20 تمدید گردید. 

خرید اقلام لوله کشی اطفا حریق کمپرسور هاوس

مناقصه خرید سه میلیون تخته کیسه

اسناد مناقصه واحد تصفیه پساب

مناقصه خرید کارتریج فیلتر های 10 و 40 میکرون