اسناد مناقصه شن و کربن اکتیو

اسناد مناقصه شن و کربن اکتیو

برای مشاهده اسناد فایل پیوست شده را دانلود کنید

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد ضایعات تخته وچوب خود در حدود 200تن وضایعات آهن آلات خوددرحدود300تن راازطریق فرآیند مزایده به فروش رساند،لذامتقاضیان شرکت درمزایده جهت دریافت شرایط واسنادمزایده مبلغ 200،000یال رابه حساب شماره 247800144410بانک سپه شعبع هفتم تیرکد247به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واریز نموده وباارائه اصل فیش واریزی جهت بازدیدودریافت اسناد مزایده ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 12/4/1397به آدرس:استان چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان مال خلیفه-روستای سندگان-مجتمع کودشیمیایی اوره لردگان-انبارسایت مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی اجرای ساختمان نگهبانی

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی اجرای ساختمان نگهبانی  

 

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد عملیات اجرای ساختمان نگهبانی سایت پروژه خود به مساحت حدود 450 متر مربع واقع در استان چهار محال و بختیاری منطقه فلارد را از طریق فرآیند مناقصه به صورت متر مربع مقطوع به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای تجربه و صلاحیت نامه های معتبر جهت انجام موضوع مناقصه می باشند دعوت می شود که در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در تاریخ 30/03/1397 با ارائه فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 247800144410 بانک سپه شعبه هفتم تیر کد 247 و با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر به آدرس ذیل مراجعه و جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد: تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بالاتر از اتوبان نیایش- گلستان یکم- پلاک 48-طبقه 5

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی

 

 باسلام،

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد خدمات حراست و نگهبانی مجموعه خود را از طریق فرآیند مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای تجربه لازم و همچنین گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر از حراست صنعت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود که در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند درتاریخ 02/04/97با ارائه فیش واریزی جهت خرید اسناد به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 247800144410 بانک سپه شعبه هفتم تیر کد 247 و با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر به آدرس ذیل مراجعه و جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد: تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بالاتر از اتوبان نیایش- گلستان یکم- پلاک 48-طبقه 5