تصفیه پساب صنعتی

فراخوان مناقصه (نوبت اوّل)

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد خرید تصفیه پساب صنعتی به صورت                                          Zero Liquid Discharge (ZLD) مجتمع اوره و آمونیاک خود واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا شرکت­هایی که دارای توانمندی لازم و سابقه کاری مشابه می­باشند در صورت تمایل می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی نماینده خود اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

·        داشتن سابقه کار مشابه الزامی می­باشد.

·        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر پانصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می­باشد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه قید شده است.

اسناد مربوطه در ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 25/06/98 به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 توزیع می­گردد.

 

عملیات اجرائی حوضچه تبخیر و فنس پیرامونی

فراخوان مناقصه (نوبت اوّل)

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد عملیات اجرائی حوضچه تبخیر و فنس پیرامونی آن به انضمام ترمیم برخی از جاده­های مربوط به مجتمع اوره و آمونیاک لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا شرکت­هایی که دارای توانمندی لازم و سابقه کاری مشابه می­باشند در صورت تمایل می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی نماینده خود اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

·        داشتن رتبه 5 ابنیه یا راه از سازمان برنامه و بودجه و داشتن حداقل تجربه سه کار مشابه

·        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر پانصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می­باشد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه قید شده است.

اسناد مربوطه در ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 25/06/98 به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 توزیع می­گردد.

 

عملیات اجراء ساختمان حراست

فراخوان مناقصه (نوبت اوّل)

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد عملیات اجراء ساختمان حراست، سردرب ورودی و پارکینگ مربوط به مجتمع اوره و آمونیاک واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا شرکت­هایی که دارای توانمندی لازم و سابقه کاری مشابه می­باشند در صورت تمایل می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی نماینده خود اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

·        داشتن رتبه 5 ابنیه و داشتن حداقل سه کار مشابه موضوع مناقصه

·        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر یک میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می­باشد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه قید شده است.

اسناد مربوطه در ساعت اداری روز سه­شنبه مورخ 26/06/98 به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 توزیع می­گردد.

 

تعمیر و نگهداری مجتمع اوره و آمونیاک

فراخوان مناقصه (نوبت دوّم)

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد خدمات تعمیر و نگهداری مجتمع اوره و آمونیاک خود واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا شرکت­های واجد صلاحیت که دارای سابقه کاری مشابه می­باشند در صورت تمایل می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی نماینده اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

·        مناقصه به صورت دو مرحله­ای می­باشد.

·        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر شش میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می­باشد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه قید شده است.

اسناد مربوطه در ساعت اداری روز شنبه مورخ 16/06/98 و یکشنبه مورخ 17/06/98 به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 توزیع می­گردد.

 

آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و تعمیر مجتمع اوره و آمونیاک

آگهی مناقصه عمومی عملیات نگهداری و تعمیر مجتمع اوره و آمونیاک

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) در نظر دارد عملیات نگهداری و تعمیر مجتمع اوره و آمونیاک و سرویس­های جانبی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 22/05/98 لغایت روز چهارشنبه مورخ 23/05/98 با واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 247800144410 بانک سپه شعبه هفت­تیر کد 247 به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 مراجعه نمایند.

اجرای ساختمان حراست1

آگهی مناقصه عمومی

 

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه اجرای ساختمان حراست، سردرب ورودی و جاده حراستی مربوط به سایت خود واقع در استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان مال خلیفه- روستای سندگان را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 98/05/13لغایت روز دوشنبه مورخ 98/05/14با واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 247800144410 بانک سپه شعبه هفت­تیر کد 247 به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان نخلستان- کوچه گلستان یکم- پلاک 48- طبقه 4 مراجعه نمایند.

اسناد مناقصه شن و کربن اکتیو

اسناد مناقصه شن و کربن اکتیو

برای مشاهده اسناد فایل پیوست شده را دانلود کنید

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات چوب وآهن

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد ضایعات تخته وچوب خود در حدود 200تن وضایعات آهن آلات خوددرحدود300تن راازطریق فرآیند مزایده به فروش رساند،لذامتقاضیان شرکت درمزایده جهت دریافت شرایط واسنادمزایده مبلغ 200،000یال رابه حساب شماره 247800144410بانک سپه شعبع هفتم تیرکد247به نام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واریز نموده وباارائه اصل فیش واریزی جهت بازدیدودریافت اسناد مزایده ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 12/4/1397به آدرس:استان چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان مال خلیفه-روستای سندگان-مجتمع کودشیمیایی اوره لردگان-انبارسایت مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی اجرای ساختمان نگهبانی

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی اجرای ساختمان نگهبانی  

 

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد عملیات اجرای ساختمان نگهبانی سایت پروژه خود به مساحت حدود 450 متر مربع واقع در استان چهار محال و بختیاری منطقه فلارد را از طریق فرآیند مناقصه به صورت متر مربع مقطوع به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای تجربه و صلاحیت نامه های معتبر جهت انجام موضوع مناقصه می باشند دعوت می شود که در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در تاریخ 30/03/1397 با ارائه فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 247800144410 بانک سپه شعبه هفتم تیر کد 247 و با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر به آدرس ذیل مراجعه و جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد: تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بالاتر از اتوبان نیایش- گلستان یکم- پلاک 48-طبقه 5

 

 

 

 

خدمات حراست و نگهبانی

 

آگهی مناقصه عمومی خدمات نگهبانی

 

 باسلام،

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد خدمات حراست و نگهبانی مجموعه خود را از طریق فرآیند مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای تجربه لازم و همچنین گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر از حراست صنعت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود که در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند درتاریخ 02/04/97با ارائه فیش واریزی جهت خرید اسناد به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 247800144410 بانک سپه شعبه هفتم تیر کد 247 و با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر به آدرس ذیل مراجعه و جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد: تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بالاتر از اتوبان نیایش- گلستان یکم- پلاک 48-طبقه 5